Rāmuļu pamatskola
 
18. novembra pasākumi skolā un Vaivē
Par godu Latvijas Republikas 92. proklamēšanas gadadienai skolā notika svinīgs pasākums "Piemini Latviju". Pasākuma laikā tika apbalvoti konkursa "Izzini Cēsu vēsturi" uzvarētāji 2.klase un 9.klase.

Vaives Tautas nama organizētajā pasākumā "Vēstules Latvijai" piedalījās arī mūsu skolas ansambļi, deju kolektīvs.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv