Rāmuļu pamatskola
 
Jaunumi "Bērnu žūrijā"
Bērnu žūrijas ekspertiem patīkama ziņa -  laiks grāmatu lasīšanai un vērtēšanai pagarināts līdz 2011. gada 31. janvārim! Visas kolekcijas grāmatas jau ir izlasījušas divas ekspertes - Elīna Majore un Sarmīte Sproģe.
Visas vērtējamās grāmatas ir pieejamas skolas un pagasta bibliotēkā.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv