Rāmuļu pamatskola
 
Ziemassvētku uzvedums "Brēmenes muzikanti"
  23. decembrī Vaives tautas namā notika Rāmuļu pamatskolas Ziemassvēktu uzvedums "Brēmenes muzikanti".
Galvenajās lomās iejutās: Kristers Komarovs - ēzelis, Niks Iļčukovs - suns, Elīna Majore - kaķis, Artūrs Strazdiņš - gailis, Jānis Bāliņš, Jānis Kārkliņš, Niks Neiders - laupītāji. Aktierus sagatavoja Līga Strazdiņa.
Uzvedumā piedalījās arī deju kolektīvs "Madara" (vadītāja Dzintra Ceple), 1.-3.kl. ansamblis (vadītāja Guna Dālmane), 5-.9.kl ansamblis (vadītāja Olita Neimande).
Pasākuma laikā tika apbalvoti 1.klases skolēni par pirmajiem mācību sasniegumiem, skolēni, kas ir ieguvuši labas un teicamas sekmes: Liene Slaidiņa, Liene Bāliņa, Jana Eglīte, Aleksandra Brauna, Alise Bāliņa. Paldies tika teikts skolēniem, kas bijuši aktīvi ārpusklases darbā: Līga Vīgante, Anija Majore, Artūrs Āboliņš, Jānis Kārkliņš, Sarmīte Sproģe, Evelīna Strautmane, Atis Dubovs.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv