Rāmuļu pamatskola
 
Rāmulieši Vaives pagasta pasākumā
Rāmuļu skolēni valsts svētkos kuplināja koncertu ar savām dejām un klātbūtni, bet pedagogi un darbinieki bija izvirzīti nominācijām kustībā "Labo darbu krātuvīte". Koncerts bija Latvijas 100gades cienīgs un pacilājošs. Paldies dalībniekiem par ieguldīto darbu un skolotājai Dzintrai Ceplei par sagatavošanu koncertam.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv