Rāmuļu pamatskola
 
E-twinning projekts
Mūsu skolas 1.-3. un 6. klases bērni  kopā ar skolotāju Mariku Rozīti piedalās E-twinning projektā, kur gatavo Ziemassvētku apsveikuma kartiņas, tās nosūta bērniem uz deviņām valstīm. Mēs jau esam saņēmuši apsveikumus no Vācijas, Kipras, Lietuvas, Spānijas, Horvātijas. Paldies skolotājai Andrai Kalniņai par palīdzību.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv