Rāmuļu pamatskola
 
Gada sporta skolotāja
Vitas enerģija un māka motivēt bērnus, iesaistīties sporta aktivitātēs ir apbrīnojama. Maz ir tādu pasākumu, kuros Vita nav piedalījusies. Ar savu transportu, iesaistot bērnu vecākus, Rāmuļu bērni pagūst būt visur, izcīnot godalgotas vietas ne vien novadā, bet arī valstī! Un cik neparastas ir Vitas organizētās aktivitātes skolā! Sveicam skolotāju, saņemot lielo balvu!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv