Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskolēni gaida Ziemassvētkus!
Kā rūķis klusiem soļiem
Tā Ziemassvētki nāk.
Un bērni rosīties tad sāk:
Tie zīmē, krāso
Piparkūkas cep.
Un meža dzīvniekus tie priecē,
Un dziesmas, dzejoļus tie mācās,
Lai Ziemassvētku prieks
Pie katra ciemos nāk!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv