Rāmuļu pamatskola
 
Ziemassvētku pasākums
Rāmuļu pamatskolas Ziemassvētku pasākums, kā ierasts, notika Vaives pagasta tautas namā. Bijām sapulcējušies kuplā pulkā, lai kopīgi nosvinētu pirmā darba cēliena beigas un ieskandinātu Ziemassvētkus. Pagasta zālē skanēja dziesmas, dipēja deju soļi, sienas tricināja dažada teātra dalībnieku un Salatēva izsaucieni. Tie, kas bija, redzēja priecīgu komandu, kas daudz apguvusi un paspējusi. Prieks bija arī par divu sudraba liecību īpašniekiem - Endžiju Džeinu Krūmiņu un Matīsu Bāliņu.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv