Rāmuļu pamatskola
 
Klases vakars 1. un 3. klasē
Piparkūku cepšana, pīrāgu cepšana, dažāda darbošanās, liecības un spēles, tā sākās 1. un 3. klases  vakars pirmo semestri beidzot. Jautri un interesanti, darbīgi un aizrautīgi darbojās gan skolotājasm gan bērni. Citu gadu nāciet arī Jūs?
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv