Rāmuļu pamatskola
 
Talkas diena
26. aprīlī Rāmuļu pamatskolas skolēni talkoja. Darbi bija sadalīti dažādās vietās. Daļa skolēnu cītīgi strādāja Rāmuļu kapos un grāba lapas, divas skolēnu komandas  devās sakārtot ceļmalas. Vieni uz Rīdzeni, salasot mēslus pa caļa malām, bet otri - uz Vaivi, izdarot to pašu labo darbu, salasot atkritumus gar ceļa malām. Mazākie skolēni čakli strādāja skolas teritorijā, sapošot apkārtni, bet desmit skolēni piedalījās Meža dienās, ko organizēja Valsts meža dienests un SIA "Vidzemes mežsaimnieks". Gvido Prudņikovičs viņus laipni uzņēma un pastāstīja par meža apsaimniekošanu un jaunaudžu kopšanu. Skolēniem bija jāstāda eglītes. Pēc labi padarīta darba šos skolēnus gaidīja ceptas desiņas, atspirdzinošs kvass, saldas konfektes un suvenīri. Tika pārrunāts arī par ugunsdrošību mežā. Paldies visiem, kas piedalījās talkā un padarīja Latviju un savu apkārtni tīrāku.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv