Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskolēni par tīru Latviju
Kā skudrītes siliņā, lielu pūzni savilkušas, tā bērniņi pulciņā. lielu darbu padarīja.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv