Rāmuļu pamatskola
 
Pavasara kross
30. aprīlī Cēsu pils parkā notika novada pavasara kross 2. - 4. kl. skolēniem, kurā piedalījās 177 skolēni no 14 skolām. Rāmuļu pamatskolu pārstāvēja A. Vintermane 2.kl., E. Sukurs un M. Ņevečorova 4.kl., E. Pētersone 3.kl. Emīlija izcīnīna 2. vietu. Apsveicam!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv