Rāmuļu pamatskola
 
AHAA
Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2./16/1/001 paredzēta izglītojamo mācību vizīte Zinātnes centrā AHAA Tartu. To arī realizējām 3. maijā.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv