Rāmuļu pamatskola
 
Māmiņdiena pirmsskolā
10. maijā Rāmuļu bērnudārza "kukainīši" modās no ziemas miega un ar skanīgu svētku koncertu sveica pavasara sauli, draugus, mīļās māmiņas un visu savu ģimeni! Kamēr vien jūra šalks un egles augs, es vienmēr, tēti un māmiņ, būšu jums prieks un acuraugs!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv