Rāmuļu pamatskola
 
Mātes diena
Māte ir vismīļākais cilvēks katram bērnam, tādēļ Mātes dienas koncerts tiek gaidīts vienmēr. Šogad koncerta sagatavošanā piedalījās kupls skaits skolēnu, un arī māmiņu bija daudz. Tas arī dod gandarījumu un prieku darboties tālāk gan bērniem, gan pedagogiem.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv