Rāmuļu pamatskola
 
Pirmsskolēni sporto
23. maijā 4-7 gadīgie pirmsskolēni piedalījās Cēsu novada sporta svētkos. Bērni ar lielu aizrautību skrēja, lēca, līda, meta, slēpoja, dejoja un sajūsminājās par kustību un kopā būšanas prieku.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv