Rāmuļu pamatskola
 
Projektu nedēļas 2. diena
1.-6. klases skolēni devās mācību vizītē uz Daibi. Skolēni iepazinās ar SIA "ZAAO" darbības virzieniem: atkritumu vākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana un apglabāšana. Savukārt Dabas un tehnoloģiju parkā "Urda" notika eksperimenti, praktiskie darbi un pētījumi dabas takā. 7., 8. klases skolēni apmeklēja Gaujas senleju, atrakcijas parku "Tarzāns" un Latvijas Sporta federācijas "Lāzertaga" poligonu.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv