Rāmuļu pamatskola
 
Projektu nedēļas 3. diena
Trešdien, projektu nedēļas ietvaros, skolēni izstrādāja un prezentēja savus darbus. 1.-3. klase "Ko dod mums mežs?"; 2.-4. klase "Ābeļdārzi skolas teritorijā."; 5. klase "Koku un krūmu daudzveidība skolas apkārtnē."; 6. klase "Koku izmantošana"; 7.klase "Koku vecums skolas teritorijā"; savukārt 8. klase labiekārtoja pirmsskolas laukumu.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv