Rāmuļu pamatskola
 
Piektā diena - pēdējā skolas diena
Pēdējā skolas diena. Vaives pagasta pārvalde izteica pateicību 20 skolēniem par labām sekmēm, sasniegumiem sportā, par piedalīšanos olimpiādēs, aktīvu sabiedrisko darbu šajā mācību gadā. Klasēs notika pēdējā audzināšanas stunda un tika izdotas liecības.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv