Rāmuļu pamatskola
 
Bērnu Žūrijas ekskursija
27. maijā Rāmuļu bibliotēka organizēja ekskursiju programmas "Bērnu Žūrija" dalībniekiem, kuri lasījuši un vērtējuši 2018. gadā programmā paredzētās grāmatas. Ekskursijā piedalījās pirmsskolas vecākās grupas bērni un 1.-4. klašu skolēni. Šoreiz mērķis bija iepazīt Vējiņu pazemes alas Straupes pagastā, iemācīties smelt papīru Līgatnes Amatu mājā tā, kā to darīja senos laikos un pavizināties ar Līgatnes pārceltuves prāmi pāri Gaujai. Alas mūs pārsteidza ar dzidro un auksto pazemes avotu ūdeni, ar gludajām, ūdens nolīdzinātajām sienām. Līgatnes Amatu mājā meistars mums iemācīja papīra smelšanas tehniku. Bija ļoti uzmanīgi jāklausās un precīzi jāizpilda visas darbības, lai rezultātā iegūtu papīru. Mūsu darbiņi tika nolikti žāvēties. Pārceltuvē mēs redzējām, kā upe ar straumi palīdz virzīt prāmi, lai pārceltu braucējus otrā krastā. Pēc dažām dienām ar kurjeru mums tika atsūtīti mūsu darinātie krāsainie papīri. Tagad uz tiem varam rakstīt atmiņas par ekskursiju. Paldies par dalību skolotājām Ingai Bukovskai un Liesmai Vīksnai.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv