Rāmuļu pamatskola
 
Izlaidums pirmsskolā
Lai jūsu smiekli jautri skan kā gaismas stari mirdzoši virs ūdens burbuļo. Lai jūsu dzīve deg pie laika robežas kā rasas pērles lapas galotnē. R. Tagore. Annija Anna, Agija, Adrijana Alise, Kristiān - veiksmīgas Jums skolas gaitas!
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv