Rāmuļu pamatskola
 
Zinību dienas pasākums
2.septembrī plkst.9.10 gaidīsim Rāmuļu pamatskolā uz Zinību dienas pasākumu.

Dienas norise:
9.10 klases stunda,vecākiem tikšanās ar skolas administrāciju
10.00 svinīgais pasākums
11.00 vecāku sapulces klasēs, skolēniem aktivitātes ar Vinniju Pūku un Siventiņu
11.30 autobuss mājup
Skolas saime
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv