Rāmuļu pamatskola
 
Skolas vēsture

 

Rāmuļu skolas vēsture sākas ar 1864.gadu.

1873.gads. Uzcelta Rāmuļu pagasta I pakāpes pamatskolas ēka

1941.gads. Skolas ēkai uzcelts otrais stāvs.

1942.gads. Pārveidota par 6 klasīgo pamatskolu

1948. gads. Pārveidota par  septiņgadīgo skolu.

1958. gads. Uzcelta jaunā skolas ēka. Vecajā iekārtots internāts.

1959. gads. Pārveidota par astoņgadīgo skolu.

1965. gads. Svinēta skolas 100. jubileja.

1971. gads. Pārveidota par Rāmuļu internātpalīgskolu.

1991. gads. Pārdēvēta par Rāmuļu speciālo skolu.

1992. gada 30. maijs. Likvidēta speciālā skola.

1992. gada 1. augusts. Atvērta Rāmuļu pamatskola.

1995. gads. Atzīmēta skolas 130. jubileja.

1996. gads. Skolā darbu uzsāk pirmsskolas izglītības grupa.

2003. gads. Abu skolas ēku jumtu renovācija.

2004. gads. Dalība GLOBE projektā.

2005. gads. Atzīmēta skolas 140. jubileja.

2008. gads. Skola tiek akreditēta līdz 2014.gadam.

2008. gads. Ceļā uz EKO skolas nosaukumu.

2010. gads. Skola iegūst EKO skolas nosaukumu un Zaļo karogu.

2010. gads. Skolas un internāta ēku fasādes siltināšana un krāsošana, logu nomaiņa.

2010. gads. Uzsākts Comenius daudzpusējo skolu partnerību projekts.

2011. gads. Uzsākts Nordplus projekts.

2014. gads. Uzsākts Erasmus+ stratēģisko partnerību projekts.

Skolas pārziņi un direktori

Antons Veidens (1873. - 1893.)

Jānis Čakars (1893. - 1905.)

Antons Blaus (1905. - 1911.)

Jānis  Skreitāls (1911. - 1941.)

Albertīne Ruks (1942. - 1943.)

Ilga Pauga (1944. - 1946.)

Kārlis  Metāls (1946. - 1948.)

Dace Skrīvere – Rudzīte (1948. - 1950.)

Jānis Janelsiņš (1950. - 1951.)

Arvīds Stīpnieks (1951. - 1970.)

Česlavs Oļehnovičs (1970. - 1996.)

Aija (Milberga) Sīmane (1996. - 2011.)

Ija Brammane (2011. - 2016.)

Antra Gabranova - direktora v.i. - 2016. 
 Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv