Rāmuļu pamatskola
 
Ēdināšana


Cēsu novada domes lēmums Nr.217 (24.08.2017.) „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”:

1. - 4. klasē:
brokastu cena –  EUR 0.49
pusdienu cena – EUR 1,42 sedz no valsts budžeta līdzekļiem un 0,01 sedz vecāki

launaga cena –   EUR 0.41
vakariņu cena –  EUR 0.58

5. - 9. klasē:
brokastu cena – EUR 0.58
pusdienu cena – EUR 1.09

launaga cena –   EUR 0.49

vakariņu cena -  EUR 0.58

Pirmsskolā:


Izglītojamiem 1 - 2 gadu vecumā:
EUR 1.27, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu;
EUR 1.68, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un va
kariņām.

Izglītojamiem no 3 gadu vecuma:
EUR 1.63, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu;
EUR 2.05, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.


Rekvizīti:
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. nr.  900000 31048
SEB bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV51UNLA0004013130835

Maksājuma mērķis: Par (bērna vārds, uzvārds, personas kods un klienta kods) ēdināšanu Rāmuļu pamatskolā.
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv