Rāmuļu pamatskola
 
Nodarbību saraksts

DSt.
 7. klase
   8. klase
   9. klase
  
   Stunda Skolotājs  StundaSkolotājs
  Stunda Skolotājs 
 P 1. MatemātikaS. Lapiņa Krievu val.R. Krūmiņa
 Angļu val.M. Rozīte
 
  2. Angļu val.
M. Rozīte
 Fizika
S. Lapiņa
 Krievu val.
R. Krūmiņa
 
  3. Krievu val.
R. Krūmiņa
 BioloģijaD. Zaļaikalne
 Vizuālā m.
A. Kalniņa
 
  4. Krievu val.
R. Krūmiņa
 Angļu val.
M. Rozīte
 Latviešu val.
I.Veisa 
  5. Latviešu val.
I. Veisa
 MatemātikaS.Lapiņa BioloģijaD.Zaļaiskalne 
  6.Audzināšana
A. Klaniņa
 Latviešu val.
I.Andersone MatemātikaS.Lapiņa 
  7. Dejošana Dz. Ceple
  DejošanaDz. Ceple
  DejošanaDz. Ceple 
           
 O 1.Informātika
L. Vaičūna
 Ķīmija
D. Zaļaiskalne
 Ģeogrāfija
L. Rozenberga
 
  2.Sociālās zin.
A. Kalniņa
 ĢeogrāfijaL.Rozenberga SportsV. Knāķe
 
  3. SportsV.Knāķe ĢeogrāfijaL. Rozenberga
 Angļu val.
M. Rozīte
 
  4. ĢeogrāfijaL.Rozenberga Angļu val.M.Rozīte Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  5. Ģeogrāfija
L.Rozenberga SportsV. Knāķe
 Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  6.Vizuālā m.
A. Kalniņa
 Mājt. un tehn.
Z.Eizenbergs/S.Vilciņa
 Latviešu val.
I. Veisa
 
  7.Sporta pulc.
V. Knāķe
 Mājt. un tehn.
Z.Eizenbergs/S.Vilciņa
 LiteratūraI. Veisa
 
  8.    Audzināšana V. Knāķe
    
           
 T 1.KarjeraI. Andersone
 Krievu val.R. Krūmiņa
 MatemātikaS. Lapiņa
 
  2.MatemātikaS.Lapiņa Latviešu val.I. Andersone
 Krievu val.
R. Krūmiņa
 
  3.Latv. vēsture
I. Vilciņa
 Krievu val.
R. Krūmiņa
 FizikaS. Lapiņa
 
  4.Krievu val.R. Krūmiņa
 Latv. vēsture
I. Vilciņa MatemātikaS.Lapiņa 
  5.Mājt. un tehn.
Z.Eizenbergs/S.Vilciņa
 MatemātikaS. Lapiņa
 Latv. vēsture
I. Vilciņa
 
  6.Mājt. un tehn.
Z.Eizenbergs/S.Vilciņa Vizuālā m.
A. Kalniņa
 ĶīmijaD. Zaļaiskalne
 
  7.Angļu val.
M. Rozīte
 LiteratūraI. Andersone
 Krievu val.
R. Krūmiņa
 
 
         
 
  0.       Audzināšana D. Zaļaiskalne
 
C
 1.BioloģijaD. Zaļaikalne
 MatemātikaS. Lapiņa
 Angļu val.
M. Rozīte
 
  2.Latviešu val.I.Veisa Angļu val.
M. Rozīte
 MatemātikaS. Lapiņa
 
  3.LiteratūraI. Veisa
 Mūzika A.Ērmane ĶīmijaD. Zaļaiskalne
 
  4.MatemātikaS. Lapiņa
 Sociālās zin.
A. Kalniņa
 Latviešu val.
I. Veisa
 
  5.MūzikaA. Ērmane
 ĶīmijaD.Zaļaiskalne FizikaS.Lapiņa 
  6.MatemātikaS. Lapiņa
 BioloģijaD. Zaļaiskalne
 MūzikaA. Ērmane
 
  7. DejošanaDz. Ceple
 DejošanaDz. Ceple
  DejošanaDz.Ceple
 
           
 P. 0. 
        
  1.MatemātikaS. Lapiņa
 Latviešu val.
I.Andersone Pas. vēsture
I. Vilciņa
 
  2.Latviešu val.
I. Veisa
 MatemātikaS. Lapiņa
 BioloģijaD. Zaļaikalne
 
  3.SportsV. Knāķe
 LiteratūraI.Andersone LiteratūraI. Veisa
 
  4.Angļu val.
M. Rozīte
 FizikaS. Lapiņa
 Latv.vēsture
I.Vilciņa

 
  5.LiteratūraI. Veisa
 Pas. vēsture
I. Vilciņa
 Sports
V. Knāķe
 
  6.BioloģijaD. Zaļaiskalne
 MatemātikaS.Lapiņa Soc. zinības
I. Vilciņa
 
  7.Pas. vēstureI.Vilciņa SportsV. Knāķe
 MatemātikaS. Lapiņa
 
           
D
 St. 4. klase   5. klase   6. klase  
   Stunda
 Skolotājs  Stunda
 Skolotājs  Stunda
 Skolotājs 
 P 1.
Mājt. un tehn.
A. Kalniņa
 Latviešu val.
I. Veisa
 Vizuālā m.
A. Kalniņa
 
  2.Bibliot. stundaV. Krūmiņa Vizuālā m.
A. Kalniņa
 Latviešu val.
I. Veisa
 
  3.MatemātikaDz. Ceple LiteratūraI. Veisa
 MatemātikaS.Lapiņa 
  4.Angļu val.
M. Rozīte
 MatemātikaD. Zaļaiskalne
 AudzināšanaS. Lapiņa
 
  5.Zīmēšanas pulc.
A. Kalniņa
 Tautas dejasDz.Ceple Krievu val.R. Krūmiņa
 
  6.DejošanaDz.Ceple MatemātikaD. Zaļaiskalne Krievu val.
R. Krūmiņa
 
  7.Pag.dienas gr.
L. Strazdiņa
 Vides pulc.
D. Zaļaiskalne
  Dejošana Dz. Ceple
 
           
 O 1.Matemātika 
Dz. Ceple
 Latviešu val.
A.Kalniņa Sociālās zin.
A. Kalniņa
 
  2.Sports
V. Knāķe
 Angļu val. M. Rozīte Latviešu val.
I. Veisa
 
  3.Angļu valoda
M. Rozīte
 InformātikaI.Veisa LiteratūraI. Veisa
 
  4.Sociālās zinībasA. Kalniņa
 SportsV.Knāķe SportsV.Knāķe 
  5.Mājturības pulc.
A. Kalniņa
 AudzināšanaA.Kalniņa InformātikaL. Vaičūna
 
  6.Pag.dienas gr.
S. Lapiņa
 Sporta pulc.
V. Knāķe
 Sporta pulc.
 V. Knāķe
 
  7.Sporta pulc.
V. Knāķe
 Vides pulc.
A. Kalniņa
 Sporta pulc.
 V. Knāķe
 
         
  
 T 1.Latviešu val.Dz. Ceple Mājt. un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  2.MatemātikaDz. Ceple
 Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa Mājt.un tehn.Z.Eizenbergs/S.Vilciņa 
  3.Pag. dienas gr.S. Vilciņa Latviešu val. I.Veisa Angļu val.
M. Rozīte
 
  4.Sports
V. Knāķe Angļu val.
M. Rozīte
 Latviešu val.
I.Veisa 
  5.Audzināšana
Dz. Ceple MatemātikaD. Zaļaiskalne
 Krievu val.
R. Krūmiņa
 
  6.Pag.dienas gr.
S. Lapiņa
 Lasītprasmes n.
I. Veisa
 Latv. vēstureI. Vilciņa
 
  7.Vides pulciņšD. Zaļaiskalne
 Lasītprasmes n.
I. Veisa
 MatemātikaS.Lapiņa 
           
 C 1.DabaszinībasD. Zaļaiskalne Sociālās zin.
A. Kalniņa
 LiteratūraI.Veisa 
  2.Latviešu valodaDz. Ceple DabaszinībasD. Zaļaiskalne
 MūzikaA. Ērmane
 
  3.Angļu valoda
M. Rozīte
 Angļu val.
M. Rozīte
 MatemātikaS. Lapiņa
 
  4.Vizuālā mākslaA. Kalniņa MūzikaI.Veisa DabaszinībasD. Zaļaiskalne
 
  5.Vizuālā mākslaA. Kalniņa
 DejošanaDz.Ceple Angļu val.
M. Rozīte
 
  6. DejošanaDz.Ceple
 Viz. mākslas p.
 A. Kalniņa
 Lasītprasmes n
I. Veisa
 
  7.Pag. dienas.gr.
M. Rozīte
 AnsamblisA. Ērmane
  Dejošana Dz. Ceple
 
           
 P 1.Latviešu val.Dz. Ceple LiteratūraI. Veisa
 Angļu val.
M. Rozīte
 
  2.MatemātikaDz. Ceple Angļu val.
M. Rozīte
 Pas. vēsture
I. Vilciņa
 
  3.Mūzika
B. Vītiņa DabaszinībasD. Zaļaiskalne MatemātikaS. Lapiņa
 
  4.MatemātikaA.Ērmane MatemātikaD. Zaļaiskalne
 Latviešu val.
I. Veisa
 
  5.Latviešu val.
Dz. Ceple
 MatemātikaD. Zaļaiskalne
 MatemātikaS. lapiņa
 
  6.Latviešu val.Dz. Ceple SportsV. Knāķe
 SportsV. Knāķe
 
  7.Ansamblis
B. Vītiņa
  
 
 Dabaszinības
 D.Zaļaiskalne
 
           
 D St. 1. klase
   2. klase
   3. klase
  
   Stunda Skolotājs  Stunda Skolotājs  Stunda Skolotājs 
 P 1.MatemātikaL. Strazdiņa Viz. mākslaA. Kalniņa
 MatemātikaL. Strazdiņa 
  2.Bibliot. stunda
V. Krūmiņa MatemātikaDz. Ceple Latviešu. val.L. Strazdiņa 
  3.Matemātika
L. Strazdiņa
 Bibliot. stundaV. Krūmiņa Angļu val.
M. Rozīte
 
  4.MatemātikaL. Strazdiņa
 ĒtikaDz. Ceple
 MatemātikaDz.Ceple 
  5.Viz. m. pulc.
A.Kalniņa  Latviešu val.
Dz. Ceple
 Matemātika
L. Strazdiņa
 
  6.DejošanaDz.Ceple  Dejošana Dz.Ceple
 Dejošana Dz.Ceple
 
  7.Pagarinātā d. gr.L. Strazdiņa
  Pagarinātā d. gr.L. Strazdiņa Pagarinātā d. gr.
L. Strazdiņa
 
           
 O 1.Angļu val.M. Rozīte
 Angļu val.M. Rozīte
 Latviešu val.L. Strazdiņa 
  2.SportsV. Knāķe
 SportsV. Knāķe
 SportsV. Knāķe
 
  3.Vizuālā mākslaA. Kalniņa
 Matemātika
Dz. Ceple
 Vizuālā māksla
A. Kalniņa 
  4.Audzināšana
L. Strazdiņa
 Sociālās zin.
A. Kalniņa
 AudzināšanaL. Strazdiņa
 
  5.Latviešu val.
L. Strazdiņa
 Latviešu val.
Dz. Ceple
 Bibliot. stunda
V. Krūmiņa
 
  6.Pagarinātā gr. S. Lapiņa Pagarinātā gr.S. Lapiņa Pagarinātā gr.
S. Lapiņa
 
  7.Sporta pulciņš
 V. Knāķe
 Sporta pulc.
V. Knāķe
 Sporta pulc.
V. Knāķe
 
           
 T 1.Latviešu val.L. Strazdiņa Latviešu val.Dz. Ceple Latviešu val.L. Strazdiņa 
  2.Latviešu val.L. Strazdiņa MatemātikaDz. Ceple Latviešu val.L. Strazdiņa 
  3.ĒtikaL. Strazdina MatemātikaDz. Ceple ĒtikaL. Strazdiņa 
  4.SportsV. Knāķe SportsV. Knāķe SportsV. Knāķe 
  5.Latviešu val.L.Strazdiņa AudzināšanaDz. Ceple Pagarinātā gr.I. Veisa 
  6.Pagarināta gr.S. Lapiņa Pagarināta gr.S. Lapiņa Pagarinātā gr.S. Lapiņa 
  7.Pagarinātā gr. S. Lapiņa
 Pagarinātā gr.S. Lapiņa Pagarinātā gr.S. Lapiņa 
           
 C 1.Latviešu val.L. Strazdiņa MatemātikaDz. Ceple DabaszinībasD. Zaļaiskalne 
  2.MatemātikaL. Strazdiņa AnsamblisB. Vītiņa Angļu val.M. Rozīte 
  3.Sociālās zin.A. Kalniņa Latviešu val.Dz. Ceple
 Sociālās zin.A.Kalniņa 
  4. Vācu val.
M. Rozīte Vizuālā mākslaA. Kalniņa Latviešu valodaL. Strazdiņa 
  5.Matemātika
L. Strazdiņa Mājturība un tehn.A. Kalniņa MatemātikaL. Strazdiņa 
  6.DejošanaDz.Ceple DejošanaDz.Ceple Dejošana Dz.Ceple
 
  7.Pagarināta gr.M. Rozīte Pagarināta gr.M. Rozīte Pag.dienas gr.M. Rozīte 
         
  
 P 1.Mājt.un tehn.Dz.Ceple Latviešu val.Dz. Ceple Mājt.un tehn.A. Kalniņa 
  2.DabaszinībasD. Zaļaikalne DabaszinībasD. Zaļaiskalne MatemātikaL. Strazdiņa 
  3.MatemātikaL. Strazdiņa MūzikaB. Vītiņa Angļu val.M. Rozīte 
  4.MūzikaB. Vītiņa Pag.dienas gr.L. Strazdiņa MūzikaB. Vītiņa 
  5.Vizuālā mākslaA. Kalniņa Pag.dienas gr.L.Strazdiņa Vizuālā m.A. Kalniņa 
  6.Vācu valodaM. Rozīte Vācu val.M. Rozīte Vācu valodaM. Rozīte 
  7.AnsamblisB. Vītiņa AnsamblisB. Vītiņa Ansamblis
B. Vītiņa 
           

Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv