Rāmuļu pamatskola
 
Tradīcijas

- Zinību diena

- Pārgājieni, ekskursijas
- Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas diena
- Ziemassvētku pasākums
- Ābecīšu svētki
- Lielās Talkas diena
- Sporta diena
- Vides dienas
- Pēdējais zvans
- Dārza svētki
- Izlaidums

 Rāmuļu skola, Rāmuļi, Cēsu novads, tālr. 64129511, e-pasts ramulu_skola@inbox.lv